Přehledná interaktivní mapa.

Kalendář
květen 2020
TPoÚtStČtSoNe
18
1
2
3
19
4
5
6
7
8
9
10
20
11
12
13
14
15
16
17
21
18
19
20
21
22
23
24
22
25
26
27
28
29
30
31
Počasí

Začínáme

1. července 2017

pict

Video o Tolštejnském panství

 

 

Křížové cesty a poutní místa v okolí

18.2.16 14:02 | admin | 2810x

Jiřetín pod Jedlovou

Cestou z rozhledny směrem k Jiřetínu podKřížová cesta u Jiřetína pod Jedlovou Jedlovou můžete projít POUTNÍM MÍSTEM z 18. století NA KŘÍŽOVÉ HOŘE. Obsahuje výjev z Getsemanské zahrady – sochy tří spících apoštolů Petra, Jakuba, Jana a modlícího se Ježíše. Křížovou cestu tvoří 11 zděných kapliček s reliéfními výjevy, kaple Povýšení sv. Kříže (12. a 13. zastavení) a kaple božího hrobu (14. zastavení). K tomuto poutnímu místu patří také sochy Ecce homo a Panny Marie s altánem.

 

 

ŠluknovŠluknovská křížová cesta

Součástí jejího zastavení je kaple Kalvárie na vrcholu cesty. V této kapli je umístěno kamenné sousoší Kalvárie – Ukřižovaný Kristus, P. Marie, Maří Magdaléna a Apoštol Jan. Dalšími objekty jsou kaple Bičování, Poslední večeře páně a Žalář Krista. Součástí areálu křížové cesty je Getsemanská zahrada. Jedná se o ucelený soubor pískovcových soch ležících apoštolů sv. Petra, Jakuba a Jana, klečícího Krista a anděla s kalichem.

 

Vilémov

Jedna z nejstarších křížových cestaVilémovská křížová cesta Šluknovska byla postavena ve Vilémově. Najdeme ji v blízkosti pečlivě udržovaného poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie a kapličky s léčivou vodou. Na vrchu, kde stojí poutní kaple, byla ještě roku 1740 poustevna. Po smrti předchozího poustevníka se na jeho místo hlásil Jan Lorenz Müller z Wittichenau v Sasku. Nebyl přijat a zdejší poustevna již nebyla obnovena. V letech 1765-1766 bylo okolo starého hřbitova postaveno 13 sloupků zastavení a Boží hrob. Zakladatelem barokní křížové cesty byl majitel panství Lipová hrabě Leopold ze Salm-Reifferscheidtu. Zastavení památkově chráněné křížové cesty ve Vilémově respektovala terén, a proto byla postavena v nepravidelných rozestupech. Za každý sloupek byla vysazena lípa.

 

 

Brtníky

Křížovou cestu v Brtníkách najdeme na západnímKřížová cesta Brtníky svahu Křížového vrchu, nad silnicí do Rumburku. Na původně Mlýnské vrchu byla nejprve roku 1768 místním Bratrstvem Nejsvětější Trojice postavena barokní kaple Nejsvětější Trojice. Křížová cesta, která vyrostla na úpatí vrchu, vznikla jako v pořadí čtvrtá křížová cesta ve Šluknovském výběžku. Přístupovou cestu k vrcholu lemuje 13 výklenkových kaplí vybudovaných v letech 1801-1804. Součástí areálu je kaple Božího hrobu a Getsemanská zahrada se sochami spících apoštolů. Za zmínku stojí, jakým způsobem se křížová cesta při pobožnosti procházela. Výklenkové kaple byly postaveny ve dvou řadách naproti sobě, liché vlevo, sudé vpravo. Po křížové cestě se stoupalo po klikaté trase od jednoho zastavení k druhému až na vrcholek kopce ke kapli Božího hrobu. Zdevastovaná křížová cesta v Brtníkách prošla spolu s kaplemi v letech 1998-1999 opravou, kterou iniciovali a zahájili zdejší obyvatelé, a přispěla na ni Obec Staré Křečany.

 

 

Jiříkov

Křížová cesta v Jiříkově byla Křížová cesta Jiříkovzřízena po obvodu bývalého hřbitova, rozkládajícího se okolo kostela sv. Jiří. Zbožná nadace občanů Jiříkova dodržela pravidla pro zakládání křížových cest, která stanovili františkáni. Jedním z nich byla i povinnost sepsat a uložit dokument o zřízení křížové cesty, aby i "pozdější lidé o náležitém zřízení přesvědčeni býti mohli." 14 sloupků zastavení pochází z let 1817-1826. Obnovu křížové cesty uskutečnila v roce 2005 Římskokatolická farnost Jiříkov. Výklenky jednotlivých sloupků zastavení byly osazeny reprodukcemi obrazů pátera Siegera Ködera, kněze z Ellwangen v Německu. Moderně pojaté obrazy znázorňují 14 tradičních výjevů křížové cesty. Křížovou cestu po obnově znovuvysvětil 22. 5. 2005 jiříkovský farář P. Pavel Tichý.

 

Staré Křečany

Křížová cesta ve Starých Křečanech byla zřízena Staré Křečany - Křížová cestav centru obce podél kamenné zdi, která obklopuje barokní kostel sv. Jana Nepomuckého a bývalý hřbitov. 14 zastavení křížové cesty bylo zakoupeno v letech 1825-1833. O šedesát let později byla klasicistní výklenková zastavení obnovena. Zajímavé jsou osudy reliéfů z křížové cesty. V průběhu let se zde vystřídaly kamenné, dřevěné i malby na plechu. Původní kamenné reliéfy, jejichž autorem možná byl sochař Josef Salm z Nových Křečan, nahradil v letech 1890-1893 starokřečanský farář P. Franz Langhans za obrazy malované na plechu. Řešení se neosvědčilo a poškozené malby dal roku 1922 páter Franz Christoph Frost vyměnit za dřevěné reliéfy neznámého řezbářského mistra z Fulneku. Naposledy Římskokatolická farnost Staré Křečany křížovou cestu opravila v letech 2004-2005. Povalené sloupky zastavení byly vztyčeny, očištěny a do výklenků zastavení byly umístěny kopie obrazů s výjevy křížové cesty. Obnovy se dočkala i ohradní zeď.

 

 

Annaberg u Lobendavy

Památkově chráněná křížová cesta v Lobendavě se nachází na blízkém Anenském vrchu. Na mírném návrší stoupajícím od poutní kaple sv. Anny byla vybudována jako sedmá z celkem čtrnácti venkovních křížových cest ve Šluknovském výběžku. Křížová cesta na Annabergu doplnila areál hojně navštěvované poutní kaple sv. Anny z let 1775-1776, na jejímž vzniku se podílel majitel panství František Václav hrabě ze Salm-Reifferscheidtu a jeho matka Karolina z Dietrichsteinu. Křížová cesta byla vybudována v letech 1829-1834. Tvoří ji třináct výklenkových kaplí, které jsou uspořádány do tvaru podkovy, v jejímž středu je kaple sv. Anny. XIV. zastavení má podobu samostatně stojící kaple Božího hrobu. Křížová cesta na Annabergu byla rozšířena roku 1840, kdy byla vystavěna Getsemanská zahrada se sochami spících apoštolů, anděla a Krista. K zatím poslední opravě křížové cesty u Lobendavy došlo roku 1988 zásluhou pátera Františka Opletala. K zajímavostem areálu patřil pramen "zázračné vody". Pozůstatky studánky najdeme ještě dnes mezi skupinou lip při hlavní silnici do Lipové.

 

Velký Šenov

Křížovou cestu ve Velkém Šenově najdeme na jižním úbočí Křížového vrchu (původně Endlersberg), 900 m severně od kostela sv. Bartoloměje.Křížová cesta Velký Šenov O vznik křížové cesty ve Velkém Šenově se zasloužil Ambrož Hille z Velkého Šenova, bratr litoměřického biskupa Augustina Bartoloměje Hilleho. Jedenáctý litoměřický biskup křížovou cestu 8. 9. 1856 vysvětil. K výstavbě 13 klasicistních sloupků zastavení s prvky rokoka došlo roku 1856. Kamenná zastavení zhotovil sochař a řezbář Karl Otto z Velkého Šenova. Obrazy namaloval J. Birnbaum z Jiřetína pod Jedlovou podle předlohy J. Führicha. O šest let později přibyla kaple Božího hrobu se sochou ležícího Krista od sochaře Leopolda Zimmera z Krásné Lípy. Areál doplnila ještě kaple Kalvárie. Poničená křížová cesta byla opravena v letech 1997-2000. Rekonstrukci zahájil farář P. Václav Horniak a farníci Římskokatolické farnosti Velký Šenov. Přispělo na ni Město Velký Šenov. Zajímavostí křížové cesty je, že XII. zastavení (Ukřižování) bylo na křížové cestě ztvárněno hned třikrát - jako samostatné zastavení, v podobě velkého kříže s ukřižovaným Kristem a jako kaple Kalvárie.

 

Krásná Lípa

Vznik křížové cesty v Krásné Lípě zahájila otázka: Proč nemůže být i v Krásné Lípě křížová cesta? Položila ji kuchařka Apolonia Křížová cesta - Krásná LípaSchleitnerová poté, co se zúčastnila svěcení křížové cesty ve Velkém Šenově. Na Kostelním vrchu, původně zvaném Wolfsgruben, byla vybudována v letech 1857-1859. 50 m západně od kostela sv. Máří Magdalény stávalo 13 sloupků zastavení, kaple Kalvárie a Božího hrobu. Díky dodatečně postaveným výklenkovým kaplím s obrazem Poslední večeře a Krista v Getsemanské zahradě měla charakter pašijové cesty. Křížová cesta byla demolována ve 2. polovině 20. století, kaple byly zbořeny, sloupky zastavení povaleny. Podobu původních obrazů neznáme. Není potvrzeno, že obrazy křížové cesty, nalezené roku 2011 v ŘKF Krásná Lípa, pocházejí skutečně z Krásné Lípy. Dochovala se skica akademického malíře Augusta Frinda z Krásné Lípy pro oltářní obraz "Kladení Krista do hrobu". Obraz věnovala do kaple Kalvárie Theresia Dittrich. S rodinou krásnolipkých mecenášů měla křížová cesta společného ještě něco. Vedlo na ni schodiště přímo od vily rodiny Dittrich.

 

Království

Na dohled nejstarší křížovéKřížová cesta - Království cesty ve Šluknově byla na Kamenném vrchu (německy Steinhügel) v Království vybudována desátá křížová cesta Šluknovska. 700 m severovýchodně od kostela sv. Vavřince bylo v roce 1859 postaveno 13 sloupků zastavení, kaple Kalvárie, kaple Božího hrobu, Getsemanská zahrada, kaple Žaláře Krista a sloupek zastavení s obrazem Poslední večeře. Dřevěné reliéfy do výklenků zastavení vyřezal jedenatřicetiletý Josef May ze Šluknova, později nejvýznamnější řezbář 19. století ve Šluknovském výběžku. Ve 2. polovině 19. století usilovali farář P. Franz Kofer ze Šluknova a P. Wenzel Karl z Království o to, aby právě jejich křížová cesta byla tou bohatší a nápaditější, co do počtu zastavení, výzdoby a úpravy. Z tohoto důvodu mají ve Šluknově i v Království jinde nevídané umělé jeskyňky a kaple. Osudovým se pro křížovou cestu v Království stal rok 2003, kdy došlo k pokusu o odcizení kamenných zastavení. Krádeži bylo zabráněno, kamenná zastavení však na Křížovém vrchu zatím nenajdeme. Jsou uložena na jiném místě a čekají na obnovu poničeného areálu křížové cesty.

 

Fukov

Křížová cesta stávala na hřbitKřížová cesta - Fukovově u kostela sv. Václava ve Fukově. Jako jediná z křížových cest Šluknovska se do dnešní doby nedochovala. Zničena byla při demolici obce a odstřelu kostela sv. Václava dne 23. 9. 1960. Křížová cesta byla umístěna v prostoru při ohradní zdi nové části hřbitova, která navazovala na kostel sv. Václava. Vybudována byla roku 1881 jako jedenáctá křížová cesta Šluknovska a tvořilo ji 14 sloupků zastavení. O tři roky později byla pořízena Getsemanská zahrada s pískovcovými sochami apoštolů, anděla a Krista. Peníze na výstavbu křížové cesty byly získány prodejem hrobových míst. Zájemci si mohli vybrat, zda zaplatí hrobové místo se zastavením křížové cesty nebo bez něj. Z pořízení původně plánovaného obrazu Poslední večeře a zobrazení zbičovaného Krista Ecce Homo nakonec sešlo. Do dnešních dnů se dochovala jen pobořená ohradní zeď hřbitova a kamenný podstavec hlavního kříže. Roku 2000 byl vztyčen nový dřevěný kříž, který připomíná existenci kostela sv. Václava.

Rumburk

Pro městské radní v Rumburku byla stavba jedné z nejmladších křížových cest Šluknovska trnem v oku. Problémem bylo nejen shromáždění dostatečného finančního obnosu na její zřízení, ale také získání stavebního povolení. Se stavbou křížové cesty na Strážném vrchu (původně Hutberg, Johannisberg) začal ještě před jeho vydáním děkan P. Anton Ulbrich z Rumburku. V letech 1899-1900 bylo na návrší u barokní kaple sv. Jana Křtitele vybudováno 14 sloupků zastavení uspořádaných do podkovy. Stavební plány navrhl stavitel Josef Hampel z Rumburku. Kamenické práce provedl Stefan Winkler z Dolních Křečan. Ojedinělé reliéfy z pálené hlíny (terakoty) opKříž.atřené barevným nátěrem byly zakoupeny v Mayerově královském uměleckém ústavu v Mnichově. O rok později byl na zeď kaple sv. Jana Křtitele osazen reliéf Krista v Getsemanské zahradě. V roce 1908 bylo do středu křížové cesty přemístěno sousoší Ukřižování od sochaře a kameníka Josefa Salma z Nových Křečan, které původně stávalo na prostranství před budovou dnešního gymnázia.

Varnsdorf

Nepříliš známá křížová cesta vyrostla na nevelkém pozemkKřížová cesta - Varnsdorfu vedle novogotického kostela sv. Karla Boromejského (1903-1911) ve Varnsdorfu. Tzv. "kostel bez věže" najdeme v jižní části města. V letech 1911-1912 bylo Franzem Egerem zhotoveno 10 sloupků zastavení z umělého kamene, další čtyři zastavení v sobě ukrývá umělý kamenný pahorek. Novogotická křížová cesta byla posvěcena 2. 3. 1912 představeným kapucínského kláštera v Rumburku P. Thaddäusem Walterem. Kapucínští kněží vysvětili v 19. a 20. století i mnohé další křížové cesty na Šluknovsku. Pozoruhodné je spojení XI. až XIV. zastavení, která jsou ztvárněna jako umělý pahorek s Kalvárií, dvěma výjevy křížové cesty na bocích a výklenkem Božího hrobu na zadní straně pahorku. O obnově jedné z nejmladších křížových cest Šluknovska uvažuje Římskokatolická farnost - děkanství Varnsdorf.

 

Jáchym u Lobendavy

Poslední křížová cesta Šluknovska byla postavena na vrcholu kopce Jáchym (Joachimsberg), 2 km severovýchodně od Lobendavy. Lobendavští tak mají na území své obce kromě křížové cesty na Annabergu ještě druhou křížovou cestu. Ta mladší na Jáchymu vznikla roku 1914 okolo kaple sv. Jáchyma. Kaple pochází z 2. poloviny 18. století a obnovena byla po požáru v roce 1914. Vybudováno bylo 13 sloupků zastavení v historizujícím slohu, dále kaple Božího hrobu a kaple neznámého určení. Patnáctý sloupek zastavení obsahoval nám neznámý výjev. K devastaci křížové cesty došlo asi v 60. letech 20. století. Díky odlehlosti a pozdní výstavbě se o vlastní křížové cestě dochovalo málo informací. Jednu ze zajímavostí se však díky pamětníkům podařilo dohledat. Na úpatí vrchu Jáchym stáKřížová cesta Jáchymov u Lobendavyvalo ojedinělé místo meditace, se kterým se na jiném místě Šluknovska nesetkáme. Sedm zastavení znázorňujících Sedm bolestí Panny Marie (např. Panna Maria utíká s Ježíškem do Egypta a Panna Maria je přítomna ukřižování a smrti Ježíše). Zastavení měla patrně podobu obrazů malovaných na dřevě a připevněných na sloupky. Dochovala se jen torza sedmi žulových laviček.

 

 

Použitá literatura:

Knihy: Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk: Křížové cesty Šluknovska.

Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk: Poutní místa Šluknovska.

Web:

Křížové cesty. Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk. [online]. 18.2.2016 [cit. 2016-02-18].

Dostupné z: http://rumburk.farnost.cz/krizove-cesty/strucna-hitorie.php

 

Portál cestovního ruchu.  Baner www.oponice-tolstejn.eu
pict
Napište nám
Váš email
pictopište prosím znaky do pole
pict
Doporučte nás
Váš email
Adresát

Spodní loga

Tolštejnské panství, webmaster: info@tolstejnskepanstvi.cz

©2012 | Designed by Karel Hybš | Powered on bubilegCMS v4.00L | Licence | Best in Mozilla Firefox Google Chrome